Geschiedenis

Sinds de 17e eeuw is Gouda het centrum voor de vervaardiging van de Goudsche kleipijpen.

Het ambacht van pijpenmaker heeft een lange geschiedenis en gaat zeker terug tot het begin van de 17e eeuw.

Rond 1630 was er  al een pijpenmaker gevestigd in het pand aan de Kuiperstraat 47 in Gouda.

De techniek van het pijpen maken is afkomstig van Engelse soldaten die dienst namen in de legers van Prins Maurits.

Zij waren gevlucht als gevolg van geloofsvervolging door de regering van Jacobus.

Deze soldaten trouwden met Hollandse vrouwen.

Na het verlaten van de dienst namen zij hun oude beroep van pijpenmaker weer op.

Zij bakten hun pijpen bij Goudsche pottenbakkers.