Home

De Witte Kees is de bedrijfsnaam van mijn tegel- en pijpenmakerij.

Mijn naam is Kees Moerings, geboren op 4 november 1937.

Al sinds mijn 15e werk ik als ceramist.

Sinds 1953 ben ik actief bezig met klei, decoratie en glazuur.

Ik volgde de tweejarige dag- en driejarige avondopleiding aan de toenmalige ambachtsschool aan de Graaf Florisweg in Gouda.

Vervolgens heb ik praktijkervaring opgedaan als modelleur bij Jo Vink en later als plateelschilder bij aardewerkfabrieken Adjoka en Goedewagen.

Het virus van pijpenmaker liep ik op bij Goedewagen aan het Jaagpad in Gouda.

Naast mijn werk in dienstverband was ik onder de naam Terra Cotta zelfstandig werkzaam als grossier in Gouds aardewerk en als plateelschilder, met een vestiging in Den Haag.

In 1985 kocht ik het pand aan de Kuiperstraat 47 in het centrum van Gouda.

Het toeval wilde dat op deze plek al rond 1630 een pijpenmaker was gevestigd.

Hier begon ik met het ambachtelijk vervaardigen van Goudsche pijpen en oud Hollandsche tegels.

En dat doe ik nog steeds.

Van oudsher worden pijpen voorzien van een meesterteken.

Dit betreft het letter monogram  WK van Witte Kees.

In mijn jeugd werd ik vaak Witte Kees genoemd vanwege mijn lichtblonde haren.